Friday, November 2, 2012

Malikot na bata...Bow.

Ayan napapala ng makulit na bata...nagkaroon ng 3rd eye. takot kami lahat at nataranta.. mabuti na lang at hindi malala ang sugat. 


tulala pa


nakuha pang mag-smile :)


Nanay Mean cleaning the wound.


tapang hindi umiyak

Trick or Treat 2012


 Happy Halloween! :)


Ninang Joan and Estong Trick or Treats

                                      2010                                                                       2012

Clay Play

Clay play by Ninang Joan and Estong :)