Wednesday, August 29, 2012

Balik Tanaw

1st Birthday Celebration ni Estongers :)
October 25, 2008


Estong kasama ang kanyang mama


Blow the candle na!

Ang mga sponsors (ehem!) :)


Party Party!!! :)


No comments:

Post a Comment